Blog Transportowy działa od 2009 roku. Jest po¶więcony ¶rodkom transportu. Przeważaj± autobusy, ale nie brakuje także pojazdów szynowych, ciężarówek i trolejbusów. Jest tu także miejsce na wyj±tkowe osobówki oraz teksty o samolotach i pływaj±cych ¶rodkach transportu. Autor w niniejszym blogu nie reprezentuje żadnej firmy i instytucji. Notki s± wzbogacane informacjami prasowymi nadsyłanymi przez producentów. Nowy adres, pod którym publikowane s± najnowsze wpisy to: www.blogtransportowy.eu.
Google+
Blog > Komentarze do wpisu
65-lat trolejbusów w Ostrawie

W roku 2017 komunikacja miejska w czeskiej Ostrawie obchodziła swój kolejny jubileusz. Tym razem było to 65-lecie uruchomienia trolejbusów. Ten ¶rodek transportu codzienn± pracę rozpocz±ł tam 9 maja 1952 roku.

¦więtowanie tej rocznicy zaplanowano na sobotę, 9 wrze¶nia 2017. Wówczas w zajezdni trolejbusowej przy ulicy Sokolská třída zorganizowano Dzień Otwartych Drzwi. Zachęcony bardzo udanymi wcze¶niejszymi ostrawskimi imprezami transportowymi (przykładowy link), postanowiłem wzi±ć udział w tym wydarzeniu.

Przyznam, że niestety trochę się zawiodłem. Wcze¶niejsze rocznicowe obchody odbywały się na terenie warsztatów Martinov. To duży obszar. Zajezdnia trolejbusowa jest znacznie mniejsza, a ponieważ frekwencja odwiedzaj±cych dopisywała już od samego pocz±tku - było tłoczno. To bardzo utrudniało dokumentowanie fotograficzne pokazanych pojazdów. Było ich do¶ć sporo, ale niestety w wielu przypadkach ustawiono je wyj±tkowo niekorzystnie – zderzak w zderzak.

Kilka pojazdów historycznych (trolejbusy i autobusy) kursowało na dwóch specjalnych, bezpłatnych liniach okrężnych. Pokonanie całej trasy zajmowało 10 i 17 minut. Zainteresowanie tymi przejazdami było bardzo duże, więc często panował tłok. Co ciekawe, w ruchu były dwie przyczepy pasażerskie, każda dostępna dla podróżnych.

Odbywały się także różne pokazy (np. psy policyjne), koncerty, wystawa pojazdów ratownictwa medycznego oraz straży pożarnej, a także inne atrakcje, w tym dla dzieci.

Poniżej kilka trolejbusowych zdjęć, które wówczas wykonałem.

 

©koda 8Tr + Karosa B40, Dopravni Podnik Ostrava

©koda 8Tr #29 + Karosa B40 #141. Historię tego pięknego zestawu przedstawiłem w tym wpisie. ©koda w roku 2016 została przemalowana, zyskuj±c obecny wygl±d, stylizowany na pocz±tek lat 60-tych ubiegłego wieku. Pojazdy kończ± jeden z pierwszych specjalnych kursów po ulicach Ostrawy, ulic± Sokolská třída dojeżdżaj±c do zajezdni trolejbusowej. W przyczepie jad± pasażerowie, co jest warte zwrócenia uwagi, bo np. polskie przepisy nie zezwalaj± na taki przewóz osób.


©koda 8Tr + Karosa B40, Dopravni Podnik Ostrava

Jeszcze raz ©koda 8Tr + Karosa B40. Teraz w trakcie krótkiego postoju na terenie zajezdni trolejbusowej. Za chwilę zestaw wyruszy w kolejny kurs.

 

Tatra T400/IIIA, Dopravni Podnik Ostrava

Trójosiowa Tatra T400/IIIA była prezentowana statycznie. 

 

 ©koda 17Tr, Dopravni Podnik Ostrava

©koda 17Tr #3902. Ten historyczny już trolejbus będzie tematem oddzielnego wpisu. Pojazd podstawiony na pierwszym przystanku okrężnej linii specjalnej - przed bram± wjazdow± do zajezdni.

 

©koda 26Tr, Dopravni Podnik Ostrava

©koda 26Tr #3726, czyli czeski trolejbus na bazie polskiego Solarisa. Rocznik 2015. Pojazd ustawiono przed hal± warsztatowo-garażow±.

 

 SOR TNB12, Dopravni Podnik Ostrava

SOR TNB12 #3912 rozpoczynał kolumnę ustawionych w hali trolejbusów różnych typów. Niestety stały ustawione bardzo blisko siebie, co bardzo utrudniało ich dokumentację fotograficzn±. Pojazd z roku 2009. Dopravni Podnik Ostrava eksploatuje tylko jeden egzemplarz takiego trolejbusu.

 

SOR TNB12, Dopravni Podnik Ostrava

Wnętrze SOR-a TNB12. 

 

SOR TN12C, Dopravni Podnik Ostrava

SOR TN12C, Dopravni Podnik Ostrava

Jako drugi w ciasno ustawionej kolumnie znalazł się SOR TN12C #3911. Rocznik 2008. To także jedyny egzemplarz w taborze DP Ostrava.

 

Solaris Trollino 15AC, Dopravni Podnik Ostrava

Za trolejbusami SOR ustawiono Solarisa Trollino 15AC #3603. Rocznik 2004. DP Ostrava eksploatuje cztery takie pojazdy.

 

 ©koda 21Tr, Dopravni Podnik Ostrava

©koda 21Tr #3308 ustawiona za powyższym Solarisem. To rocznik 2000. Pierwotnie było ich 15 egzemplarzy. Pozostało 11.

 

©koda 14Tr, Dopravni Podnik Ostrava

©koda 14Tr, Dopravni Podnik Ostrava

Za modelem 21Tr stała ©koda 14Tr #3260. Rocznik 1991. Trolejbus ten kończył prezentowan± kolumnę.

 

©koda 15Tr, Dopravni Podnik Ostrava

©koda 15Tr, Dopravni Podnik Ostrava

©koda 15Tr, Dopravni Podnik Ostrava

W s±siedniej hali stała ©koda 15Tr #3511. Rocznik 1991. Jeden z dwóch ostatnich przedstawicieli tego modelu (drugi tego dnia obsługiwał linię regularn±). Wykonanie zdjęcia przegubowca od przodu było bardzo trudne - co chwilę kto¶ przy nim stał i fotografował s±siedni± myjnię trolejbusow±.

 

©koda 15Tr, Dopravni Podnik Ostrava

Wnętrze ©kody 15Tr #3511. 

 

Solaris Trollino 12AC, Dopravni Podnik Ostrava

W hali warsztatowej stał Solaris Trollino 12AC #3707 (rocznik 2005), a obok niego ©koda 21Tr #3305 (rocznik 1999).©koda 21Tr, Dopravni Podnik Ostrava

W warsztacie była także ©koda 21Tr #3312 z 2001 roku.

 

©koda 22Tr

Na terenie hali warsztatowej można było obejrzeć także wystawę starszych fotografii. Prezentowały one np. ©kodę 22Tr na platformach kolejowych. Trolejbus taki nie był własno¶ci± ostrawskiego przewoĽnika, a prezentowany egzemplarz jest w barwach Brna. Może był testowany w Ostrawie.

 

©koda 9Tr

Inne zdjęcie prezentowało ©kodę 9Tr #3093 opuszczaj±c± teren zajezdni trolejbusowej.

 

©koda 27Tr Solaris, Dopravni Podnik Ostrava

Obok bramy zajezdni trolejbusowej, przez ul. Sokolská třída kursowały liniowe trolejbusy. W przeciwieństwie do taboru zgromadzonego na terenie bazy, te pojazdy dało się fotografować praktycznie bez utrudnień (żadnych ludzi wchodz±cych w kadr). Tu ©koda 27Tr Solaris #3802, rocznik 2009. Linia 102 do głównego dworca kolejowego.Na terenie zajezdni trolejbusowej nagrałem także krótki film. Wraz z innymi zdjęciami przedstawię go w następnym trolejbusowym wpisie.

 

Blog Transportowy na Facebooku

Ten wpis już został przeniesiony pod nowy adres - link.

niedziela, 15 paĽdziernika 2017, lukaszwoblog